Viete, aké riziká kryje poistenie majetku?

Poistenie majetku pomáha chrániť nehnuteľnosť pred nepredvídateľnými rizikami. Pri jeho vybavovaní by ste si mali podrobne preštudovať riziká, ktoré vaše poistenie pokryje. V opačnom prípade sa môže stať, že pri riešení poistnej udalosti ostanete nemilo prekvapený.

Každý vlastník domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby by mal myslieť na riziká, ktoré môžu nastať v prípade neočakávaných udalostí. Poistenie majetku chráni nielen strechu nad hlavou, ale taktiež aj rodinný rozpočet pred situáciami, ktoré by mohli byť pre ne likvidačné. Pri výbere poistenia majetku máte možnosť výberu z dvoch druhov poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.

Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti je zamerané na krytie škôd, ktoré boli spôsobené na samotnej stavbe. Predmetom poistenia je budova (napr. dom, rekreačný objekt, nebytový dom) alebo vedľajšia stavba (napr. garáž) vo vlastníctve poisteného, prípadne stavebný materiál a stavebné mechanizmy, ak sa nachádzajú na mieste poistenia. Poistenie kryje napríklad poškodené okná, strechu či steny.

Poistenie domácnosti poskytuje poistné plnenie v prípade škôd, ktoré vznikli na zariadení nehnuteľnosti. Predmetom poistenia sú všetky hmotné hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie domu, bytu alebo chaty a slúžia na uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti a nachádzajú sa na mieste poistenia. Poistenie kryje poškodený nábytok, elektroniku či umelecké predmety.

Nakoľko obe poistenia sa zameriavajú na krytie inej časti bývania a vzájomne sa dopĺňajú, zvyknú sa v praxi kombinovať. Len ich kombináciou totiž získate komplexné poistenie majetku, ktoré v prípade škodovej udalosti prinesie očakávaný úžitok.

V opačnom prípade sa ľahko môže stať, že síce budete mať pokryté náklady na opravu poškodenej strechy, ale nové zariadenie vytopeného domu si už budete musieť financovať sami. Alebo naopak.

Aké riziká poistenie majetku pokryje ?

Riziká, na ktoré sa poistenie majetku vzťahuje a výška krytia závisia vo veľkej miere od vybraného poistenia. Základné balíčky poistenia sú zamerané na najčastejšie neočakávané udalosti, drahšie balíčky obsahujú rôzne špecifiká.

Štandardne býva krytie zamerané na nasledovné riziká: požiar, náraz vozidla, výbuch, priamy úder blesku, vandalizmus, lúpež, krádež, silný vietor, krupobitie, povodeň, záplava, vytopenie vody z vodovodného zariadenia, lavína, zemetrasenie či výbuch sopky.

Treba si však uvedomiť, že poistenie jednotlivých rizík a výška krytia vždy závisia od ponuky konkrétnej poisťovne. Pri vybavovaní poistenia majetku je preto dôležité, podrobne si preštudovať všetky riziká, na ktoré sa poistenie vzťahuje. Napríklad ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v oblasti, kde hrozia záplavy, mali by ste si vybrať poistenie, ktoré toto riziko zahŕňa.

Pripoistiť sa oplatí

Každá poisťovňa zvykne ponúkať viacero variant poistenia, ktoré sa líšia rozsahom rizík, v prípade ktorých poisťovňa preplatí škodu. Väčšina poistencov predpokladá, že základný balíček poistenia je postačujúci a v prípade poistnej udalosti ostanú nemilo prekvapení. Tento balíček totiž nie vždy postačuje na pokrytie všetkých najčastejších katastrof v domácnosti.

Výborným príkladom je situácia, kedy v domácnosti vypukne požiar. Na požiar sa vzťahuje vaše poistné krytie, a preto predpokladáte, že oprávnene dostanete od poisťovne náhradu všetkých škôd. No vôbec to nemusí byť tak.

Balíček poistenia sa síce vzťahuje na škody spôsobené požiarom, avšak nevzťahuje sa už na poškodenia, ktoré spôsobil dym. V tomto prípade vám poisťovňa nahradí len škodu na veciach, ktoré boli poškodené priamym ohňom. Pokrytie nákladov na opravu zadymených stien či nábytku budete očakávať márne.

Rozdiely v rizikách krytých jednotlivými balíčkami poistenia sa na prvý pohľad javia ako zanedbateľné, no z pohľadu poisťovne tomu tak nie je. Preto treba všetky varianty dôsledne zvážiť, prípadne sa o rozsahu najvýhodnejšieho krytia poradiť s odborníkom.

Škody, ktoré poistenie majetku nekryje

Poistenie majetku je zamerané na nepredvídateľné katastrofy a živelné pohromy. Väčšina poisťovní neprepláca škody, ktoré vznikli vedomou nedbanlivosťou, jadrovou energiou, ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, v súvislosti s vojnovými udalosťami, štrajkom, sabotážou či teroristickým činom.

Pozor na skrátené poistné plnenie

Pri uzatváraní poistenia je dôležité stanoviť poistnú sumu na základe hodnoty majetku, ktorý bude predmetom poistenia. Nižšia poistná suma síce znamená nižšie poistné, no pri škodovej udalosti môže nastať situácia, že poistné plnenie bude nedostatočné.

Ak poistíte svoju nehnuteľnosť na 20 000 Eur, no poisťovňa pri riešení škodovej udalosti zistí, že jej skutočná hodnota je 40 000 Eur vyplatí vám polovičné poistné plnenie. Keďže ste sa rozhodli poistiť domácnosť len na polovičnú sumu, aj poisťovňa vám bude vyplácať len polovičnú hodnotu poistného. Znižovanie hodnoty majetku z dôvodu zníženia platby poistného sa rozhodne nevypláca.

Aj keď sme dennodenne svedkami rôznych živelných katastrof a neočakávaných udalostí, mnoho ľudí dôležitosť poistenia stále podceňuje. Poistenie majetku síce nezabráni vzniku negatívnych situácií, no pomôže vám pokojne spávať, vďaka ochrane strechy nad hlavou. Je potrebné si uvedomiť, že už pár eur mesačne, vie ochrániť pred vysokými neočakávanými výdajmi. Pretože myslieť na následky katastrofy až keď nastane, je neskoro.

Označenie:  

Napíšte svoj komentár

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.